Orosanmälan

Barn har rätt till en trygg och bra uppväxt. Ibland finns det dock skäl till att känna oro över att barnet inte har det tillräckligt bra. Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till, att barnet är utsatt för omsorgssvikt eller övergrepp, eller att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att till exempel missbruka eller begå brott.

Ofta lyckas familjen själv finna en lösning på problemet men inte alltid. Problemet kanske är av sådan omfattande art att professionell hjälp krävs. En anmälan kan göras av någon i omgivningen som uppmärksammar det rådande problemet. Det kan till exempel vara en granne, barnavårdscentralen, förskolan, skolan eller någon annan utanför familjen som är orolig över ett barn eller en ungdom. Gör anmälan via E-tjänsten, per telefon eller per post, beroende på hur brådskande ärendet är.