För privatpersoner

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten. Om du känner dig osäker på hur allvarligt barnets situation är kan du ringa och rådfråga socialsekreterarna inom Barn- och familjegruppen.

Behöver ett barn AKUT hjälp, ring 112.

Att göra en anonym anmälan

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom men inte vill att ditt namn står som uppgiftslämnare kan du göra en anonym anmälan, tänk på att INTE lämna ditt namn eller telefonnummer till handläggaren.

Vi är tacksamma om du har svar på en del av frågorna nedan vid anmälan. Ytterligare frågor och information kan tillkomma.

 • Vad var det som gjorde att du anmälde just nu?
 • Hur länge har det funnits oro för att barnet far illa?
 • Vad skulle kunna hända om inget görs?
 • Var befinner sig barnet just nu?
 • Tror du att det är en akut fara för barnet? Om ja, hur då?
 • Finns det andra barn i familjen? Om ja, ange vilka och ålder.
 • Är det något särskilt vi behöver tänka på inför kontakten med barnet eller vårdnadshavarna?
 • Känner barnet till att anmälan är gjord?
 • Känner vårdnadshavarna till att anmälan är gjord?
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid ett möte för att diskutera anmälan tillsammans med barnet och vårdnadshavarna?
 • Finns det något som fungerar bra när det gäller barnets situation?

Vi behöver också få:

 • Namn och personnummer på den anmälan avser.
 • Kontaktuppgifter till ungdomen om hen är över 15 år.
 • Behöver barnet/ungdomen eller föräldrarna tolk? Ange språk.