Förskola, skola & utbildning

Förskola, skola & utbildning

Pajala har Sveriges bästa kommunala grundskola

Pajala kommun toppade Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex 2023. Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för föräldrar och föräldrasammanslutningar. I deras grundskoleindex är det fyra kvalitetsområden som beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun. 

De kvalitetsområden som används är:

  • måluppfyllelse
  • pedagogisk personal
  • hälso- och studiefrämjande resurser
  • fritidshemmen

Kvalitet, trygghet och delaktighet

En bidragande faktor till framgången tror Skolchefen Christina Karinen Sturk är det arbete som gjorts under tre års tid med att utveckla undervisningens kvalitet, förbättrad trygghet och delaktighet och ökade kunskaper.

- Där har vi fått stöd av Skolverket genom Samverkan för bästa skola. Uppdraget syftar till att höja kunskapsresultaten i skolan och öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Insatserna ska även öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter.

Hon fortsätter:

- Det är mycket glädjande och handlar om ett väl utfört arbete av god kvalitet av all vår personal i våra skolor som skett över tid. Vi kan se det bland annat i måluppfyllelsen för elever i åk9 som gått stadigt uppåt de senaste tre åren. Våra politiker vill satsa på skola och förskola i hela Pajala kommun och de ger oss förutsättningar för att satsa på kvalitet. Vi ser fram emot en fortsatt satsning på skola och förskola framöver.