Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen för att genomföra anpassningen. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende ej till fritidshus.

Bidrag ges för anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar och för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Bostadsanpassningsbidraget lämnas endast för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov. Bidrag kan också lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll. I vissa fall kan du nekas bostadsanpassningsbidrag på grund av skicket på din bostad. Det kan gälla till exempel om de åtgärder du söker bidrag för behöver utföras grund av en byggnadsteknisk brist eller eftersatt underhåll i din bostad. 

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta. Vid eget utförande får du bidrag för materialkostnad mot uppvisande av kvitton, men inte för eget arbete.