Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och bouppteckning alt. dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.