Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""

Kompetensförsörjning

Att attrahera kompetens till en växande arbetsmarknad är en stor utmaning som Pajala står inför. Rätt arbetskraft är en grundläggande förutsättning för företagande och Pajala kommun bedriver ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsfrågan.

För att klara av den utmaningen och nå en sömlös och effektiv kompetensförsörjningsprocess samverkar vi inom kommunen arbetsmarknadsenheten med näringslivet, gymnasieskolan, vuxenutbildningar och andra aktörer inom kompetensförsörjningsområdet.

Hela Norrbotten behöver ställa om från småskaligt till storskaligt. I Pajala kommun arbetar vi brett på alla fronter för att kunna välkomna fler invånare, fler etableringar och samtidigt tillgodose behovet hos en växande gruvnäring, en befintlig befolkning och de företag som redan finns i Pajala och som länge har fokuserat på lokal tillväxt.

Ett exempel är Hej hemby, ett samverkansprojekt mellan Pajala kommun och Övertorneå kommun, där man tillsammans med det lokala näringslivet och föreningslivet arbetar för att få upp intresset för att flytta till Pajala.