Dagverksamhet

Vi har Dagverksamheter/sysselsättningsverksamhet, Solåsens Dagverksamhet. Dagverksamheten riktar sig till dig med någon form av funktionsnedsättning.

Den dagverksamhet du har är du själv med och utformar tillsammans med oss. Vi lyssnar på dina önskemål och försöker hitta arbetsuppgifter som du trivs med. Vi eftersträvar att dagverksamheten ger stimulans, utveckling, känns meningsfull och ger gemenskap. Tanken är att alla ska kunna fungera så självständigt som möjligt och erbjuda en möjlighet att så småningom komma ut i arbetslivet.

Varje människa har behov att vara aktiv och har rätt att bestämma över sitt eget liv och leva så självständigt som möjligt. Därför behövs i dagliga arbetet helhetssyn på människan, struktur och kontinuitet.

Vi har möjlighet att anlita arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov.