Studie- och yrkesvägledning

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på och vad vill du göra i framtiden? Studie- och yrkesvägledaren på din skola kanske kan hjälpa dig?

Du som går i grundskolan har tillgång till personal som kan hjälpa dig med vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesvägar. Du har tillgång till kommunens studie- och yrkesvägledare som ska hjälpa dig att fatta egna och välgrundade beslut genom att du:

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar.
  • ser dina möjligheter och begränsningar.
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.

Vägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Studie- och yrkesorientering förekommer även i undervisningen i olika former. Målet för vägledningen och skolans studie-och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till gymnasieskolan.