Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrarna att gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, boendet och vårdnaden för barnets bästa. Det innebär att "tvister" kan lösas utanför domstol. Genom att föräldrarna samarbetar ger föräldrarna barnet möjlighet att klara av livsföringen på ett bra sätt, barnet mår bra och utvecklas positivt.

Föräldrarna skall fortsätta som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans.

Samarbetssamtalet kan leda fram till en överenskommelse eller ett avtal. Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria. Sekretess gäller. Besökstid bokas per telefon med familjerättssekreteraren.

Överenskommelse & avtal
Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge i en överenskommelse eller avtal.

Överenskommelsen kan föräldrarna själva skriva ned på ett papper. Många tycker nedtecknande av överenskommelsen ger struktur i det gemensamma föräldraansvaret. När föräldrarna varit på samarbetssamtal kan familjerätten hjälpa till att utforma en överenskommelse.

Det finns även möjlighet att skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtal skall gälla krävs att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Socialnämnden skall godkänna avtalet om vårdnad, boende och umgänge om överenskommelsen är till barnets bästa.

Samarbetssamtalet kan leda till att föräldrarna gör en överenskommelse eller tecknar ett avtal.