Bild som visar toppen av 8 lyktstolpar mot en blå himmel
Photo by Simone Hutsch on Unsplash

Gatubelysning

Gatubelysning - ett område där Pajala kommun vart en föregångare med att byta ut till miljövänliga alternativ

I Pajala kommun finns totalt 3 395 st belysningspunkter varav 579 st ägs och bekostas av Trafikverket. 

Då Pajala kommun är stor till ytan så krävs samordning vid felavhjälpning för att hålla ned kostnaderna för resorna och därför tvingas vi koordinera felen innan vi skickar ut entreprenör.

Åtgärdstider

· ca. 1 vecka vid ett stort bortfall där flera belysningspunkter på en sammanhållen belysningssträcka är ur funktion.

· Upp till 4 veckor vid fel på enstaka belysningspunkter.

· Vid större fel såsom linbrott, stolpbrott, matningsbortfall kan åtgärdstider bli än längre

Frågor och svar

Vi förstår att ni vill att samtliga belysningspunkter ska fungera men ibland sker saker som är utom vår kontroll. Vi har en stor kommun till ytan och avstånden är en utmaning, men vi åtgärdar så snart det är möjligt. 

Pajala kommun mottager felanmälan och ansvarar för att fördela jobb till avtalad entreprenör. Samtlig drift och felåtgärdan sker på entreprenad. 

Du kan göra en felanmälan där du uppger ditt önskemål. Handläggare får därefter fatta beslut utifrån Pajala kommuns riktlinjer för gatubelysning.