Bild på skogsdunge, solen lyser mellan träden

Enskilda vägar

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. Enskilda vägar är nästan alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter samt ideella föreningar.

Vi har beslutat att inte betala ut bidrag för privata utfartsvägar med utbetalning 2024 och tills vidare. Fram tills nu så har Ni kunnat ansöka om och få bidrag till er fastighet med permanentboende om väglängd överstiger 100m.

Då vi ser att kommunen och sektorn har ökade kostnader, och behöver genomföra besparingar, så måste vi prioritera kärnverksamheten och de åtaganden som vi har. Som ett led i detta så beslutar vi att upphöra med detta bidrag.