""

Lena Hannu - Rektor

Jag heter Lena Hannu och är rektor för Smedskolan i Pajala, fritidshem, Pajala centralskola och grundsärskolan. 

1. Vad är det bästa med ditt jobb?

När elever når måluppfyllelse och när eleverna upplever trygghet och trivsel i skolan

2. När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När barn/elever och vuxna utvecklas och är i ett gemensamt lärande

3. Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Skolnärvaro för elever som har hög frånvaro. Närvaro är en viktig faktor för måluppfyllelse och det kan också vara en komplex uppgift att lösa tillsammans med vårdnadshavare och andra aktörer såsom region och socialtjänst.


4. Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att fler besöker våra skolor och fritidshem och ser personalens engagerade och professionella arbete med barnen. Att skolan och fritidshemmet är en av de tydligaste framgångsfaktorerna för ett samhälles utveckling då det ger barn och unga arbete, hälsa och framtidstro.