Tillfällig vistelse

Är Ni i behov av hjälp i hemmet och tänker vistas tillfälligt i Pajala kommun under året? Tänk på att vara ute i god tid.

I första hand ska ni ta kontakt med biståndshandläggaren i er kommun. Detta gäller om Ni har behov av t.ex. omvårdnad, trygghetslarm, matportioner, m.m. och vill ha samma hjälp i Pajala kommun under er vistelse i sommarstugan eller hos anhöriga. Vi vill att biståndshandläggarna i er kommun beställer tjänsten av vår kommun 8 veckor innan vistelsen startar. Vi behöver en tid för planering av bl.a. bemanning för att kunna tillgodose dina behov.