Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Dricksvatten från egen brunn

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk ansvarar själv för att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka. Det innebär att du har ansvar för att kontrollera och sköta om anläggningen samt ta prover på dricksvattnet. Det är också du som bör åtgärda eventuella problem.

Kontrollera ditt dricksvatten regelbundet

Vattenkvalitén kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att du märker av det. Det är speciellt viktigt att kontrollera sitt dricksvatten när man är gravid eller har barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Analys av dricksvattnet bör ske på ackrediterat laboratorium.

Hur tar jag prov på mitt vatten?

Kontakta valfritt vattenlaboratorium och beställ provtagningsflaskor och följesedlar, du får då även instruktioner för hur du ska ta vattenproverna. Vi rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat laboratorium.

Tänk på att flaskorna ska förvaras kylda ända fram till inlämningsstället.
Bygg- och miljönämnden kan hjälpa dig med att tolka analysrapporter. 
Du hittar en länk till en lista över ackrediterade laboratorium längre ner till höger. 

Det är Livsmedelsverket som har informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar

Livsmedelsverket har tillsammans med SGU tagit fram information om hur enskilda dricksvattenbrunnar ska skötas, de olika typerna som finns och vanliga problem med dem, länkarna hittar du längre ner till höger.

Kommersiella och större dricksvattenbrunnar

För kommersiella verksamheter med egen dricksvattenbrunn samt för de som producerar mer än 10 m3 dricksvatten per dygn gäller det andra regler, inforamtion om dessa hittar du här: Verksamheter med egen dricksvattenbrunn