Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Brandskydd

Tillsyn av brandskyddet i befintlig verksamhet, enligt lagen om skydd mot olyckor, ansvarar räddningstjänsten för. Vid uppförande av nya byggnader och ändring i befintliga byggnader eller ändring av verksamheten i en byggnad gäller Boverkets byggregler (BBR). Läs mer om regler kring säkerhet och brandskydd hos Boverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren

Bygglovshandläggare

Erik Waara