Försäljning av folköl

Folköl är en klassisk maltdryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol (öl klass II). Det är alltså 18-års åldersgräns som gäller för köp av folköl och liksom vid tobaksförsäljning är det en god idé att kontrollera id-handlingar på alla som ser ut att vara yngre än 25 år.

Näringsidkarens ansvar

  • Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen bedrivs (om serveringstillstånd inte redan meddelats). Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.
  • Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl, är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen. För egenkontrollen ska ägaren ta fram ett egenkontrollprogram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl. Syftet med programmet är att det ska vara ett stöd för ägaren i sin verksamhet för att säkerställa att bestämmelserna i alkohollagen kommer att följas och ge en trygghet för personalen.
  • För att få sälja folköl ska lokalen där försäljningen sker vara registrerad hos Bygg- och miljönämnden som livsmedelslokal för hantering av matvaror, dessutom ska det alltid erbjudas ett brett sortiment av matvaror samt alkoholfria alternativ. För servering av folköl gäller samma bestämmelser om anläggning, verksamhetens omfattning och att varma rätter serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får också servera folköl.
  • Vid försäljning, anmälan eller serveringstillstånd av starköl eller andra starka drycker vänder du dig till vår alkoholhandläggare.

Kontakta gärna Bygg- och miljöavdelningen vid tveksamheter eller frågor.