Ansökan

Försörjningsstöd är delat i två delar, riksnorm och skäliga kostnader. Biståndet ligger i nivå med vad en låginkomsttagare på orten normalt har råd till.

Riksnormen består av fasta belopp som täcker de mest vanliga kostnader som livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.

Skäliga kostnader är vanligtvis kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, fackföreningsavgifter, barnomsorg, läkar- och tandvård och inköp av receptbelagd medicin.

Ansökan och informationsblad finns att skriva ut via dokument. Du kan även hämta blanketter i foajén på kommunhuset eller ringa socialtjänstens administrativa handläggare för utskick med post.

På ansökan finner du information om vilka uppgifter som behöver lämnas och vilka underlag som ska bifogas. Ansökan gäller från det datum ansökan inkommer till socialtjänsten eller nästkommande månad. Fyll i ansökan och lämna in den i god tid, är det första gången du ansöker om bistånd kallas du in på besök inom en vecka. Inom 10 arbetsdagar från att ansökan är komplett ska du få ett beslut.

Provberäkning

Du kan göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd genom länken nedan. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.