ABC - Alla Barn i Centrum

ABC - Alla barn i centrum Vill du stärka relationerna i familjen och förebygga stress samt konflikter? Delta i ABC föräldrautbildning.

Vad är ABC?
ABC (Alla barn i centrum) är gruppträffar för föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och vi träffas vid fyra tillfällen samt en återträff.

Träffarna handlar om hur man kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer.

Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter och ta del av forskning inom föräldraskap och barns utveckling genom bl.a. diskussioner, filmer och övningar.

Träffarna är gratis och vi bjuder på kaffe, dryck och tilltugg. Vi hoppas att båda föräldrarna kan komma, men om bara en av er kommer loss så ser vi helst att samma förälder kommer på alla träffarna.