Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Det finns flera åtgärder som behöver vidtas för den nya lagen. Detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om bl.a. försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Anmälningsblankett finns nedan under "Dokument". 

 

När du vill börja sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälan gör du enklast genom att skicka in ifylld blankett till Bygg-och miljöavdelningen. Blanketten hittar du längst ner på sidan. 

Genomförs större förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyten, ska Bygg- och miljöavdelningen informeras. 

Du som har ett försäljningsställe som säljer elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och/eller receptfria läkemedel måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. 

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen i ditt försäljningsställe och kunna uppvisas för kommunen och polisen vid tillsyn.

I Pajala kommun är det Bygg-och miljöavdelningen som utövar tillsyn över försäljning av folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och har fungerande egenkontrollprogram.

Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler. På begäran har tillsynsmyndigheten också rätt att få den information och de handlingar som behövs för att utöva tillsynen.

Tillsynen kan såväl vara riktade tillsynsbesök eller i samband med annan tillsyn som exempelvis livsmedel och alkoholförsäljning. Ofta utförs tillsyn av tobaksvaror, folköl, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare och receptfria läkemedel vid samma tillfälle. 

De avgifter som Bygg- och miljönämnden kan ta ut utgår från taxan som beslutas av kommunfullmäktige