Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt Plan- och bygglagen (PBL) för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. I kontrollplanen ska det framgå:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera
  • hur och när kontrollen ska göras,
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras och
  • på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i Plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav kan antas komma att uppfyllas avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt Plan- och bygglagen (PBL) för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. I kontrollplanen ska det framgå:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera
  • hur och när kontrollen ska göras,
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras och
  • på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i Plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav kan antas komma att uppfyllas avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.