Detaljplaner Pajala

1. Del av Jyskyområdet - Älvbrinken
2. Serviceområdet Snickarbacken
3. Snickarbacken
4. Pajala 9:187, del av Pajala 9:3 - Snickarbacken
5. Okänd
6. Tallbacken
7. Pajala 4:1 m.fl.
8. Servicehuset
9. Pajala 9:174 m.fl.
10. Slåtterbacken
11. Pajala kyrkby 9:3 m.fl.
12. Mörten
13. Smeden 1 m.fl.
14. Gamla skolan
15. Pajala kyrkby kv. Droppen
16. Del av kv. Droppen
17. Droppen
18. Västra industriområdet
19. Återvinningscentral
20. Pajala idrottscentrum
21. Skolan och Jägaren
22. Kv. Jägaren
23. Del av kv. Jägaren
24. Del av kv. Justitia
25. Stora torget
26. Skolan, Örnen, Ripan
27. Kv. Ripan
28. Tuppen m.fl.
29. Ripan och Ugglan

30. Kv. Tranan
31. Industriområdet Pajala 11:37 m.fl.
32. Östra industriområdet
33. Del av östra industriområdet
34. Naurisaho
35. Del av Naurisahoområdet
36. Kilen
37. Del av kv. Björnen, kv. Haren m.fl.
38. Del av kv. Björnen
39. Kv. Björnen
40. Kv. Järven
41. Del av kv. Järven
42. Del av kv. Älgen
43. Kv. Älgen
44. Del av kv. Vilan och Ljungen
45. Kv. Ljungen
46. Prästgården och församlingshemmet
47. Församlingshemmet
48. Skytten 1
49. Pajala 15:14
50. Gamla mejeriet
51. Del av Pajala 15:17 och S:2
52. Korsuområdet
53. Pajala 16:10 m.fl. - Gästgivaren
54. Del av Korsuområdet
55. Tannaniemi
56. Del av Sågenområdet
57. Del av Sågenområdet - Pajala 9:3 m.fl.
58. Stadsplan 1958

Detaljplaneöversikten visar gällande detaljplaner i Pajala år 2015. Detaljplaneöversikten och ett urval av plandokumenten finns tillgängliga för nedladdning nedan.

Vi arbetar med att göra alla planer tillgängliga på hemsidan. Om du saknar en detaljplan, behöver hjälp att hitta rätt plan eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss.