Detaljplaner Pajala

Bilden är en översikt av gällande detaljplaner i Pajala. I Kartportalen kan du se vilken detaljplan som gäller för respektive område. Ett urval av planerna finns tillgängliga för nedladdning här.

Om du saknar en plan eller behöver hjälp att hitta rätt plan är du välkommen att kontakta oss.