Brandfarliga varor

I vissa fall krävs tillstånd för att hantera och förvara brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Om när tillstånd krävs går att läsa i föreskriften SÄIFS 1995:3. Och tillståndet ansöker man om hos räddningstjänsten i Pajala kommun.

Vätskor definieras som brandfarliga om de har en flampunkt understigande 100 grader.
Gaser definieras som brandfarliga om de vid 21 grader bildar en antändbar blandning med luft.

Regler

För hantering ska en föreståndare utses. Och vid behov även en ställföreträdande föreståndare.

Dessa ska anmälas till räddningstjänsten i samband med tillståndsansökan som ska göras en till två veckor innan verksamheten startar.

För mer information gå in på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se .

Tillstånd kan ersättas med anmälan (tillfälligt tillstånd) i följande fall:

  • Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på byggarbetsplats eller vid anläggningsarbete under högst sex månader.
  • Om en cistern för brandfarlig gas eller vätska inte kan användas på grund av underhåll eller reparation får innehavaren använda en tillfälligt uppställd cistern eller ett tankfordon under högst två månader.
  • Hantering av brandfarliga gaser och vätskor vid publik verksamhet under högst två månader.