Avgifter serveringstillstånd

Under fliken "Dokument" hittar du kommunens ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Dokument