Barn och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Pajala kommun. Nämnden ansvarar också för bland annat skolskjuts och lovskola inom sitt verksamhetsområde.

Ledamöter i Barn och utbildningsnämnden

Ordinarie

Eva Esberg (KD) ordförande

Ellinor Tandlund (S) vice ordförande

Jenny Eriksson (S)

Ann-Mari Mäki Larsson (FrS)

Marika Solgevik Svala (V)

Ersättare

Anders Lehtipalo- Nilsson (S)
Solveig Lindfors Lehmivara (KD)
Anne Stridsman (SJVP)

Linda Jonsson (V)
Bengt Niska (FrS)