Budget- och skuldrådgivning

Det är en ekonomisk rådgivning för dig som vill förbättra din ekonomi, eller har problem med att få inkomster och utgifter att vara i balans.

Skuldsanering

Ansökan om skuldsanering kan lämnas direkt till Kronofogdemyndigheten. Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria under vissa förutsättningar.

Skuldsanering kan du få om du är så svårt skuldsatt att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid. Det ska också vara rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Blir du beviljad skuldsanering ska du betala på dina skulder i fem år, varje månad, med en summa som Kronofogdemyndigheten har räknat ut är skälig.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Budget- och skuldrådgivaren kan ge dig råd och stöd genom hela ansöknings- och skuldsaneringstiden.