Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Förebygg förpackningsavfall i din verksamhet

Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. I andra hand kommer återanvändning av produkter, i tredje hand återvinning av materialet i avfallet. I fjärde hand ska energin i avfallet återvinnas och i sista hand kommer deponering av avfallet. Ju högre upp i avfallstrappan vi kommer desto mindre påverkas miljön.

Du kan arbeta för att förebygga förpackningsavfall i din verksamhet genom att besvara följande tre frågor:

  1. Vilket förpackningsavfall har vi?
  2. Varför uppstår avfallet?
  3. Vad kan vi göra för att avfallet minska?

I Göteborgs Stad har Kretslopp och vatten i samarbete med andra verksamheter tagit fram ett omfattande material med exempelvis checklistor om att förebygga avfall i olika verksamheter, som du kan ta hjälp av. Se länk nedan under rubriken "Länkar".