Rådgivande organ

Pajala kommun har fyra rådgivande organ, Kommunala Pensionärsrådet (KPR), Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR), Hälsorådet och Minoritetsrådet (MR). I dessa råd sitter bland annat representanter från olika föreningar tillsammans med förtroendevalda politiker som tillsammans har i huvuduppgift att samråda, komma med synpunkter, lämna remissyttranden kring olika frågor som rör deras områden.