Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

ÅVC Anytime

Om allt går som planerat kommer invånarna i Pajala kommun kunna lämna avfall på återvinningscentralen vilken tid på dygnet som helst innan 2024 är slut.

Vanliga frågor och svar

ÅVC anytime innebär att den som vill kommer kunna nyttja återvinningscentralen i Pajala när som helst på dygnet, året runt.

För de som vill använda återvinningscentralerna utanför våra ordinarie öppettider kommer vi att erbjuda en enkel men nödvändig utbildning. Efter godkänd utbildning kommer du kunna inpassera till återvinningscentralen.

Alla invånare i kommunen kommer ha möjlighet att gå den utbildning som krävs för att besöka återvinningscentralen när den är obemannad. 

Pajala kommun ser över möjligheten att införa en inpasseringslösning för företag. Om det är genomförbart vet kommunen till sommaren.

Inpassering kommer att ske genom identifiering via en app eller med körkort. Kommunen tittar även på om det kommer vara möjligt att använda passerkort

Just nu (mars/april) pågår projektering för fullt och under juni månad 2024 räknar vi med att diverse ombyggnationer på återvinningscentralen kommer att genomföras.

April-juni 2024 genomför vi en trafikmätning för att erhålla ett underlag om besöksstatistik. 

Exakt när vi kommer kunna öppna beror på när kommunen beviljas tillstånd för kameraövervakning, men målsättningen är att allt ska vara igång under 2024

Åtkomst till återvinningscentralen är under premisserna att man sköter sin sopsortering, felaktig sortering eller dumpning kommer leda till en varning alternativt avstängning

Återvinningscentralen kommer även efter implementeringen av ÅVC anytime vara bemannad några dagar per vecka enligt gällande anslag för perioden

Att införa ÅVC anytime är ett led i att öka servicen och tillgängligheten för våra kunder.