Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Ansökan om stöd och hjälp

Ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen utreds av biståndshandläggare på delegation av socialnämnden. Här följer information om hur du söker hjälp via kommunens biståndshandläggare/LSS-handläggare.

En biståndshandläggare utreder och fattar beslut om olika insatser för dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Det kan handla om hemtjänst, matdistribution, ledsagarservice, trygghetslarm, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, kontaktpersoner, personlig assistans, m.m.

Bistånds-/LSS-handläggare utreder också ditt behov av särskilt boende.

För att göra en ansökan om stöd och hjälp vänder du dig till biståndshandläggarna. Personliga besök sker på avtalad tid.