Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

""
Foto: Pajala kommun

Kvarnens förskola - Pajala

Kvarnens förskola har två avdelningar, Smulan för barn som är  1–3 år och Kringlan för de som är 4-5år. Förskolan ligger i ett villaområde och har nära till skogen och grönområdet Kvarnbacken. Våra öppettider är 06:30-17:00.

Vår utbildning utgår från förskolans Läroplan, Lpfö 18. Det är viktigt för pedagogerna att barnen ska känna sig trygga och utvecklas individuellt och i grupp. Pedagogerna lägger stor vikt vid att ge barnen tid för att lyckas och utvecklas. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna med exempelvis gemensam utevistelse och sångstunder under veckan.

Tillsammans med barnen skapar pedagogerna en miljö som ska väcka nyfikenhet och inspirera till utforskande. Barnen är delaktiga i utformandet av utbildningen och lärmiljöerna. I lärmiljöerna syns pedagogernas tillit till barnen genom att materialet är tillgängligt för dem under större delen av dagen.

Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete. Förskolan använder Skola24 där ni vårdnadshavare lägger in ert barns vistelsetider samt frånvaro. Detta är viktigt då alla måltider/specialkost och vikarier beräknas efter närvaro, samt att det är av mycket stor vikt att rätt tider/frånvaro finns inlagda vid en eventuell brand.

Våra pedagogiska fokusmål

Under höstterminen lägger vi fokus på utbildning kring det sociala och emotionella, då vi är många som ska lära känna varandra. Mot slutet av året går över till att arbeta med språk.

Från vårterminens start lägger vi fokus på matematik, för att under vårmånaderna börja arbetet med miljö, naturvetenskap och teknik.

Där utöver har vi inom utbildningen dagliga givna inslag av arbete kring vår värdegrund, estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbarutveckling, kulturell mångfald, motorik o hälsa.