Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Det är Regionala kollektivtrafikmyndigheten som gör bedömning av rätt till färdtjänst. Detta innebär att ni måste vända er direkt till dem för att göra er ansökan eller om ni har frågor.

RKM- Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Adress: Smedjegatan 19, 972 32 Luleå
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Telefon: 0926-752 77

E-post: fardjanst@rkmbd.se
Hemsida: www.rkmbd.se/