Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Familj, stöd & omsorg

Familj, stöd och omsorg

Socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor i Pajala kommun får den hjälp och stöd de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Kan vara personer med funktionsvariationer, de som står långt från arbetsmarknaden, nyanlända, barn, ungdomar och äldre människor som någon gång i livet behöver få hjälp och stöd.

Orsaken till att man behöver hjälp och stöd kan bero på många olika saker. Man kanske behöver hjälp hemma när man inte klarar av sina vardagliga sysslor eller behöver flytta in på ett särskilt boende. Ibland kan man hamna i ekonomisk besvärlig situation och behöver få hjälp och stöd med det. Det kan även handla om att man blir utsatt av våld eller andra former av övergrepp, får problem med alkohol- eller annat missbruksproblem. 

Inom Socialförvaltningen finns individ- och myndighetsutövning som t.ex. ekonomiskt hjälp och stöd, missbruk och beroende, familj, psykisk hälsa, biståndshandläggning. Kommunal hälso- och sjukvård som ger hemsjukvård, Arbetsmarknadsenheten som hjälper de som står långt ifrån arbetsmarknaden, Integrationssamordning för de som är nyanlända.