""

Bidrag och stöd till föreningar

Som förening kan man söka stöd för utveckling av verksamheter inom områdena för kultur eller fritid.

I Pajala kommun är det  Allmänna utskottet som gör fördelning av bidrag till studieförbund, föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag och fastställda riktlinjer.

Ansökningsblanketter finns under respektive bidragsområdes webbsida och kan även rekvireras från kommunkansliet. 

Ansök om lönebidrag

Föreningar som anställer personer med lönebidrag efter överenskommelse med arbetsförmedlingen kan ansöka om bidrag för lönekostnader. 

Viktigt att veta:

  • Bidraget söks för varje nytt kalenderår.
  • Ansökan skall ha inkommit senast den sista februari.
  • Ansökan för de som anställs efter sista februari skickas in så snart som möjligt.
  • Bidragsnivån uppgår till 9 % i kommunalt bidrag.
  • Ansökan kompletteras alltid med ekonomisk redovisning, den anställdes kommande arbetsuppgifter samt AF:s beslut om lönebidrags/trygghetsanställning.
  • Aviseringarna från AF skickas in till handläggaren månatligen.
  • Bidrag för aviseringar äldre än 3 månader kommer inte att betalas ut

För att ansöka fyller du i blanketten nedan och skickar till:

Pajala kommun
984 85 Pajala
eller
kommun@pajala.se