""

Jag vill bli vikarie

Vill du också ha Sveriges viktigaste jobb? Ge en hjälpande hand!

Du blir en nyckelperson inom våra verksamheter när behov av vikarier uppstår med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Du får värdefull erfarenhet, arbetsglädje och möjlighet att knyta kontakter i flera olika verksamheter. Som vikarie har du en personlig kalender i systemet Time Care Pool där du uppger vilka dagar och tider du vill arbeta. Din tillgängliga tid matchas mot våra verksamheters vikariebehov. När du blivit anställd som korttidsvikarie är bemanningsenheten din arbetsgivare och det är till dem du vänder dig när du har frågor gällande din anställning. 

Information till dig som vill vikariera i Pajala kommun

Du kan skicka in din ansökan på  lediga jobb

Skriv gärna ett personligt brev så vi får veta lite om dig. Bifoga ett CV samt namn och telefonnummer till referenser om du har några.

Har du några funderingar kring ansökan kan du kontakta någon av oss på bemanningsenheten. Kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan.

Vi kommer att kontakta dig för en intervju, antingen via telefon, teams eller så får du komma och träffa någon av oss på kommunhuset.

Om du har du betyg eller utbildningsbevis, ta med dem till oss. 

Tidigare arbetslivserfarenhet tillgodoräknas när vi räknar ut din lön så ta med arbetsgivarintyg från dina tidigare arbeten.

Lämna gärna kontaktuppgifter till någon tidigare chef som referens.

Anställning

Är du undersköterska så måste du från Juli 2023 uppvisa din yrkeslegitimation för att vi ska kunna anställa dig under den yrkestiteln. Du som ej läst till undersköterska anställs som vårdbiträde när vi kommit överens om lön.

Arbetsplatser

Äldreomsorg

I länken nedan kan du läsa om de olika äldreboendena i kommunen.

https://www.pajala.se/stod-omsorg/aldreomsorgen/boenden/

Hemtjänst

Vi finns i Pajala, Muoniodalen, Korpilombolo, Junosuando, Tärendö.

Individomsorg

I detta område ingår Gruppboende, Serviceboende, Korttidsboende, Daglig verksamhet, Personlig assistans.

Introduktion

När du börjar som vikarie så får du introduktion på arbetsplatsen. Chefen eller någon annan utsedd person på arbetsplatsen informerar om verksamhetens mål, förväntningar och krav. Dina närmaste arbetskamrater informerar dig successivt om dina arbetsuppgifter. Jobbar du inom vård och omsorg kommer en sjuksköterska ge dig information om hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt läkemedelsdelegering.

Anställning

För arbete som förskollärare krävs högskola/universitetsexamen med lärarlegitimation.

För arbete som timvikarie krävs en färdig gymnasieutbildning /annan yrkesutbildning. Vi kommer då att skriva ett avtal som obehörig förskolelärare efter att vi kommit överens om lön.

 Arbetsplatser

  • Pajalas Förskolor - Kvarnen, Snickaren, Jägaren, Lillskogen
  • Korpilombolo Förskola
  • Sattajärvi Förskola
  • Tärendö Förskola

 

Belastningsregister

För att få arbeta inom förskoleverksamheten, skolan och skolbarnomsorgen krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott. Du ansvarar själv för att begära registerutdrag via polisens hemsida:

https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 

Uppvisa utdraget från belastningsregistret. Digitalt eller i pappersformat. Om du uppvisar i pappersformat så ska det vara i ett oöppnat kuvert när du kommer med det till oss. Beställ den i god tid!

 

Introduktion

När registrering av dina uppgifter och anställningsavtalet är färdigt så bokar vi två introduktionsdagar på någon av förskolorna.

Under introduktionsdagar är det viktigt att du är frågvis om verksamheten, för att få förståelse och insikt om uppdraget i förskolan. Det finns vikarieinformation på varje förskola, ta tid att läsa igenom detta. Kom ihåg att få telefonnummer till din arbetsplats ifall du behöver kontakta dem i något ärende.

Sekretesslagen säger att personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och förskola inte får lämna ut information som erfarits rörande enskilda personliga förhållanden vare sig under den tid då man är verksam inom områdena eller därefter, då anställningen avslutats.

Du får en sekretessblankett som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss tillsammans med anställningsavtalet.

Pajala kommun använder ett system som heter Time Care Pool för att hantera timanställningar. Du som är vikarie kan logga in via webben och lägga in de tider du kan tänka dig att jobba. Vi på bemanningsenheten matchar därefter din tillgänglighet mot de behov som finns i verksamheten. Om tillgänglighet och behov matchar varandra kan du bli uppbokad i systemet. 

Vi har avtalade löner med individuell lönesättning. Innan anställningsavtal skrivs så kommer vi överens om avtalad lön. Pajala kommun betalar ut lön den 27e varje månad. Infaller det på en helg så betalas lönen ut närmaste vardag innan helg. Har du en annan bank än Swedbank/Sparbanken Nord måste du registrera ditt bankkontonummer via denna sida: http://swedbank.se/kontoregister

När du har arbetat cirka tre månader kommer vi att följa upp hur det går för dig. Det innebär att vi kontaktar chefer på arbetsplatser där du arbetat. Vid behov kontaktar vi dig. Du kan när som helst själv kontakta oss på Bemanningsenheten om du har behov av att återkoppla kring något i arbetet.