Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bild på älv inhöljd i tät dimma

Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och även vårt viktigaste livsmedel.

Våra 26 vattenverk förser invånare i Pajala kommun från Muodoslompolo i norr till Narken i söder. Vi på sektor teknik och service ser till att vattnet levereras till dig årets alla dagar och innan det förs åter till naturen  renas det i våra avloppsreningsverk. 

Vatten och avlopp är en service åt samhället som finansieras i huvudsak av Va-taxor, inte skatter. Huvudman för VA-verksamheten i Pajala är Kommunstyrelsen, Pajala kommun.

Varje person använder i genomsnitt 160 liter vatten varje dag - som vi dricker, lagar mat med, spolar toaletten och duschar i. 

Vårt arbete skapar förutsättningar för en välfungerande vatten- och avloppshantering, nu och för våra barn och barnbarn. Vattenförsörjningen ska vara långsiktig och hållbar i hela kommunen

I de fall anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är möjlig, måste en egen avloppsanläggning alternativt en gemensam avloppsanläggning finnas. Detta kräver ett tillstånd för vilket man ansöker om hos Bygg och Miljö.