Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Människor som skriver och tittar i dokument.

Vad kan du få hjälp med?

För att komma in på arbetsmarknaden eller till vidarestudier så har vi här samlat information och kontaktuppgifter till de olika aktörerna som du kan vända dig till för att få hjälp för att hitta en väg som passar just dig.

Arbetsförmedlingen

Hos Arbetsförmedlingen kan du få hjälp och stöd med att söka jobb och skriva CV samt andra dokument. Här sker arbetet främst digitalt.

Kontakt:
pajala@arbetsformedlingen.se

Lapplandslärcentra

Om du vill få mer information om hur du kan komma vidare med dina studier hjälper Studievägledare dig att planera för studier och ser vilka alternativ som finns för dig.

Kontakt:
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0978-121 49
carina.tornberg@lapplands.se

KAA

Om du är under 20 år så kan du kontakta vår KAA på kommunen, där ni sedan möts och pratar om de olika alternativ som finns för dig samt lägger upp en plan hur ni ska gå vidare.

Är du över 20 år och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet, exempelvis via praktik eller kombinerade studier så kan du vända dig till vår handläggare på arbetsmarknadsenheten. Där lägger ni upp en plan och ser över vilka alternativ som finns för just dig.

Kontakt:
Arbetsmarknadskonsulent/KAA

Telefon: 0978-120 82

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa dig med exempelvis en psykisk ohälsa för att du ska få möjlighet till ett mer självständigt liv, genom att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service och sysselsättning på jämlika villkor.

För att få ett personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut utan en bedömning görs i varje enskilt fall. Ibland kan möjligheten att få ett ombud begränsas till att det finns kö. Kontakt med personligt ombud tas genom att ringa, smsa eller mejla.

Följ länken för kontaktuppgifter:
https://www.lapplands.se/sv/Samverkansomrade/Personligt-Ombud-i-Norr/

Socialtjänsten

Här finns information om den hjälp kommunen erbjuder i form av stöd, omsorg och service.

Det kan till exempel vara ekonomiskt och socialt stöd, hemtjänst eller stöd till personer med funktionsvariationer. För viss hjälp krävs ett myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Handläggare utreder och fattar beslut om sådan hjälp.

Kontakt:
Biståndshandläggare, telefontid vardagar mellan 08.30-09.30, telefon 0978-120 71
Socialsekreterare, telefontid vardagar mellan 08.30-09.30, telefon 0978-120 00 vxl