Försäkring för barnomsorg och skola

Alla barn i barnomsorgen och elever i grundskolan, särskolan, samt friskolan, är genom Pajala kommun försäkrade hos Trygg-Hansa.

 Försäkringen omfattar bland annat:

  • Olycksfall
  • Invaliditet
  • Olika kostnader i samband med olycksfall - till exempel hjälpmedel, transporter, personlig egendom, mm.
  • Dödsfall

Försäkringen gäller under skoltid, men också fritid och ferier.

Försäkringen gäller i hela världen - till exempel under semesterresor.

Gymnasieelever är försäkrade genom Lapplands Gymnasium.

Klicka här för att se vilket skydd Pajala kommuns försäkringsavtal med TryggHansa ger.

Skadeanmälan sker till TryggHansa, tel: 0771-111 690. Uppge avtalsnummer: 40625.