Bilda och driva förening

Är ni ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vilja att åta er uppgifter och ansvar för att driva verksamhet? Då kan ni starta en förening. Här finns tips på vad ni ska tänka på.

En förening är demokratisk. Det betyder att medlemmarna ska få vara med att påverka och bestämma hur föreningen ska fungera och där varje röst är lika värd. I en ideell förening jobbar du på din egen fritid, utan någon lön.

En förening har möjlighet att söka bidrag hos kommunen och i vissa fall hyra en lokal.

En förening ska ha en styrelse. Styrelsen är föreningens ledning. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen.

Minst tre personer ska vara med i styrelsen. Det ska vara en ordförande, en sekreterare och en kassör. De har ansvar för föreningen och ser till att verksamheten fungerar.

Valberedningen är de som tar fram förslag på ledamöter till styrelsen och revisorer.

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där bland annat föreningens ändamål, regler, och syfte beskrivs.

Skatteverket om vad stadgarna bör innehålla 

Riksidrottsförbundet om vad en idrottsförenings stadgar bör innehålla

För att bilda en förening krävs att ni håller ett möte där ni bestämmer er för att bilda föreningen. På mötet fastställer ni även föreningens stadgar och väljer en styrelse med bland annat ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter.

När ni har förslag till stadgar klara och personer som är intresserade av att bli medlemmar, är det dags att kalla till det första föreningsmötet. Det kallas konstituerande möte – det är då ni bildar föreningen. De närvarande ska bli överens om följande:

 • Att bilda föreningen
 • Att anta stadgarna
 • Att välja styrelse, revisorer och valberedning

Eftersom det är mycket som ska beslutas på mötet, är det bra att ha en detaljerad
föredragningslista. Här kommer ett förslag:

 1. Öppna mötet
 2. Gör en röstlängd, bara medlemmar har rösträtt. Räkna antalet närvarande medlemmar och notera siffran i protokollet. Om många är närvarande som inte är medlemmar kan man ge de röstberättigade medlemmarna ett röstkort.
 3. Godkänn föredragningslistan
 4. Välj ordförande för mötet
 5. Välj sekreterare för mötet
 6. Välj två justerare och rösträknare
 7. Besluta att bilda föreningen
 8. Besluta vad föreningen ska heta
 9. Besluta om stadgarna
 10. Besluta om medlemsavgiften
 11. Välj ordförande
 12. Välj övriga ledamöter i styrelsen
 13. Välj revisorer
 14. Välj valberedning
 15. Besluta om vad föreningen ska göra
 16. Besluta om budget
 17. Övriga frågor
 18. Avsluta mötet

Nu är föreningen bildad. Protokollet ska skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person. Nu finns det en styrelse och den har ansvaret till och med föreningens första årsmöte.

När föreningen har namn, stadgar och styrelse är den en juridisk person. Om ni skaffar ett organisationsnummer har föreningen rätt att:

 • Äga pengar och fastigheter
 • Öppna plus- eller bankgiro
 • Sluta avtal
 • Anställa personal

Idrottsföreningar får ett organisationsnummer om de registreras hos Riksidrottsförbundet. Övriga föreningar kan ansöka om det hos Skatteverket.

När föreningen sedan ska registreras kontaktar ni skatteverket för att få ett organisationsnummer (föreningsnummer får idrottsföreningar om de registreras hos riksidrottsförbundet).