Flickor med stora snöbollar i famnen - lågstadieelever har rast utanför Smedskolan.
Foto: Smedskolan

Börja förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från 6 års ålder. Det är en viktig länk mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen ska förbereda ditt barn för fortsatt utbildning. Verksamheten kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med många inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Inför skolstart

Har du ett barn som fyller sex år ska du anmäla ditt barn via e-tjänsten Elev in- eller utflyttning/byte av skola/inskrivning i förskoleklass. Ansökan ska göras senast den 15 april. Om ni väljer Kangos Kultur och Ekologiskola så ska ni anmäla det via e-tjänsten och kontakta Kangos skola.

Om ni har behov av fritidshemsplats kryssar ni i det i e-tjänstformuläret för inskrivning i förskoleklass. Ni ska även fylla i E-tjänsten som heter Fritidshem-Ansökan om plats. 

Vid behov av specialkost fyll i E-tjänsten: Ansökan om specialkost i förskola och skola

Elev i förskoleklass som bor längre än 2 km från skolan har rätt till fri skolskjuts. Det finns omständigheter som kan ge rätt till skolskjuts även om man har en kortare skolväg. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Skolskjutsreglementet. Länken till dokumentet hittar du nere till höger på denna sida.

Ansök om skolskjuts

Du som har behov av skolskjuts kryssar i det i e-tjänstformuläret för inskrivning i förskoleklass. Du ska också ansöka om skolskjuts genom att fylla i blanketten för Ansökan om skolskjuts.

I Pajala kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser.  Om förskoleklassen är kommunal är det kommunen som är ansvarig huvudman. För fristående förskoleklasser kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående förskoleklasserna är öppna för alla och undervisningen motsvarar den som ges i kommunala förskoleklasser.

Läs mer om friskolan Kangos kultur- och ekologiskola i länklistan nedan.