Azalea med rosa blommor.

Dödsboärenden

Här hittar du information om kommunens ansvar vad gäller dödsfall och vad en dödsboanmälan är.

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Viktigt är att gravsättning eller kremering bör ske 1 mån efter dödsfallet. Ni kan få stöd och hjälp t.ex. av en Begravningsbyrå, Svenska kyrkan och Kommunen där den avlidne var folkbokförd.

Det är också viktigt att ni säger upp alla eventuella autogiron som finns i dödsboet och att man kontaktar övriga fordringsägare om anstånd av betalningarna, begravningskostnaderna är prioriterade.

Det finns en länk längre ner på sidan till Efterlevandeguiden - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära. Där finns beskrivet vad dödsboet måste göra.