Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Val 2024

9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. Då röstar vi om vilka kandidater som ska representera oss i Europaparlamentet.

Söndagen den 9 juni är det EU-val i Sverige. 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Mer information om rösträtt och röstlängd hittar du hos Valmyndigheten.

Du som är röstberättigad kommer att få ett röstkort ett par veckor före valdagen. Där står det i vilken vallokal du ska rösta.

Öppettider för respektive vallokal hittar du under fliken "Var kan jag rösta?". Det kommer också att finnas möjlighet till att förtidsrösta på olika platser i kommunen med start 22 maj.

I val till Europaparlamentet är hela landet en enda valkrets och samma spärr som vid riksdagsvalet gäller (4 %). Under den senaste mandatperioden 2019-2024 har svenska ledamöterna representerat nio partier i EU-parlamentet; Socialdemokraterna (5), Miljöpartiet (4), Moderaterna (3), Liberalerna (2), Sverigedemokraterna (2), Centerpartiet (1), Vänsterpartiet (1), Kristdemokraterna (1) och Feministiskt initiativ (1).

EU-parlamentet, som det kallas, är den enda av EUs institutioner som väljs direkt av folket. Huvuduppgiften är att besluta om nya lagar, EUs budget och att godkänna och granska EU-kommissionen. Parlamentets roll är också att främja demokratiskt beslutsfattande i Europa men också att stödja demokrati, yttrandefrihet och rättvisa val runt om i världen.

I Europaparlamentet är 21 av de 705 ledamöterna från Sverige. Ledamöternas uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar lagar. Man ska också granska att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

EU skapades efter andra världskriget. Tanken var att länder som handlar med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra och därför mindre intresserade av konflikt och krig. De europeiska medlemsländerna har sedan dess haft ett halvt århundrade av fred, stabilitet och välstånd som förbättrat levnadsvillkoren för många i Europa.

EUs ”inre marknad” gör att tjänster, pengar, varor och människor kan röra sig fritt inom EU. Det gör det lätt för EU-medborgare att resa, bo och arbeta i andra EU-länder.

Inom EU finns också olika stödprogram inom utbildnings- och kulturområdena, till exempel Erasmus som ger unga européer möjligheter att studera eller gå en yrkesutbildning utomlands. Ett annat exempel är Europeiska solidaritetskåren som erbjuder möjlighet att delta i volontärprojekt.

Den gemensamma valutan, euron, används av en majoritet av EUs medlemsländer och syftar till att underlätta handel och resor mellan länderna. Sverige deltar dock inte i Euro-samarbetet.

EU har handelsförbindelser med länder utanför EU. Dessutom bevakar EU mänskliga rättigheter och strävar efter att uppträda enat i frågor om sanktioner mot länder utanför EU som inte lever upp till krav på mänskliga rättigheter och bryter mot vedertagna internationella regler.