Mottagarorganisation

Om du vill starta, bygga till, utveckla eller på annat sätt förändra din befintliga verksamhet kan ditt ärende beröra fler än en av kommunens verksamheter. För att göra det enkelt för dig som företagare skapar vi en mottagarorganisation utifrån dina behov när vi tar emot ditt ärende.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig som företagare att hantera ärenden som berör din verksamhet. Vi har skapar därför en mottagarorganisation utifrån dina behov när du lämnar in ett ärende till oss. Konstellationen i gruppen varierar beroende på vad ditt ärende handlar om och vilken kompetens som krävs för att hantera det. Det här är en del i vårat arbete för att förenkla processerna för dig som är företagare och för att underlätta kommunikationen mellan oss på kommunen och dig. 

 

E-tjänster

Vi erbjuder även ett antal e-tjänster som syftar till att öka tillgängligheten och förenkla processen. För dig som är företagare har vi bland annat e-tjänster för ansökan om bygglov och ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Läs mer om våra e-tjänster genom att följa länken nedan.