Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Porlande fors med solen i bakgrunden.

Höga flöden och risk för översvämning

Varje år under islossningen finns risk för höga flöden och översvämning.

Du som bor i ett område som riskeras att drabbas av översvämning behöver själv förbereda dig i god tid för att minimera skadorna så mycket som möjligt.

Under översvämningar och andra kriser är kommunens alla resurser fokuserade på att lösa problem som kan uppstå i reningsverk eller andra delar av VA-systemet och att fullfölja alla våra grund läggande uppdrag som vi är skyldiga att utföra. De uppdragen är t.ex. att fortsätta leverera vård och omsorg till de som behöver, laga mat till skola och hemtjänst samt leverera beviljat stöd till de som behöver. Alla dessa uppgifter blir betydligt svårare och kräver mer planering och tid under en kris eller större driftstörning och det finns därför inga resurser att hjälpa enskilda fastighetsägare att förbereda sig eller lösa problem som kan uppstå.

Med ”höga flöden” menas vanligtvis den årliga vårfloden, som kan leda till översvämningar. SMHI har olika varningsdefinitioner för Höga flöden – från Risk för höga flöden till Klass 3: Extremt höga flöden.

Mer info om SMHI:s varningssystem finns på deras egna sida:
www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varningar-och-meddelanden/smhis-vadervarningar-1.167835

Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Även kraftiga regn kan orsaka översvämning när ledningar inte klarar av den ökade belastningen, till exempel i källare.

Misstänker du att en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna från SMHI och lokala nyheter. Där brukar varningar läsas upp.

113 13 är Sveriges krisinformationsnummer, och hit kan du ringa för att få information om ett högt flöde eller en översvämning lett till en allvarlig kris i samhället.

Skulle vattenförsörjning påverkas lägger vi upp information på www.pajala.se om detta.

Påverkas elförsörjning vänder du dig till ditt energibolag för att hitta information.

Pajala kommun kan komma att göra utskick via sms till drabbade områden, för att få dessa sms behöver du vara folkbokförd på en adress i det område som berörs. Har du en jobbmobil eller är folkbokförd på annan ort kan du anmäla dig för att få dessa sms-utskick här: SMS Direkt - Pajala Kommun

Ta för vana att notera det normala vattenståndet. Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga.

Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då. Erfarenheter från den gången kan hjälpa dig att förbereda dig för kommande översvämningar.

Om du kan få ett behov av att pumpa så hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.

Titta gärna på MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) film om hur du kan skydda ditt hus:
https://www.youtube.com/watch?v=Fjg-ppy4avg

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Man kan också använda sandsäckar.

Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det du tycker är viktigast.

Vallen ger en belastning på marken. Undvik att lägga den där den kan förorsaka ett skred. Ta bort den så snart faran för eller själva översvämningen är över.

OBS! Kontrollera med din länsstyrelse så att åtgärderna inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig om du skulle drabbas av en översvämning. Dokumentera skador och spara kvitton så att du inte får bära en onödigt stor del av kostnaderna för översvämningen själv.

 • Var försiktig.
 • Håll ett extra vakande öga på barnen under översvämningen. Nya vattenfyllda gropar och håligheter att ramla i kan uppstå.
 • Elektricitet, gas och vatten kan vara en farlig kombination. Stäng av strömmen och gasen om det finns risk för kortslutning. Se dock till att eventuella länspumpar fortfarande fungerar.
 • För att undvika att avloppsvatten tränger in i ditt hus kan det vara en bra idé att proppa igen toaletter och avlopp. Detta kan ske med träpropp eller expanderande propp med gummitätning.
 • Flytta värdefulla ägodelar till översvämningssäkra ställen.
 • Säkerställ god hygien. Se till att barn och djur inte dricker av eller badar i översvämningsvatten. Tvätta dig noga och rengör allt som har kommit i kontakt med översvämmat vatten.

Du kan underlätta och förbereda för en eventuell evakuering genom att packa en väska med det allra nödvändigaste, till exempel:

 • varma kläder
 • något att äta och dricka
 • ID-handlingar
 • nödvändig utrustning för små barn
 • mediciner
 • ficklampor, radiomottagare och batterier
 • kopior på viktiga dokument som hemförsäkring och liknande
 • värdepapper

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på in- och utsidan. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet för ett mycket stort tryck om källaren töms på vatten. Det finns exempel på att golv har brustit och hela källaren fyllts med jord.

Var försiktig med länspumpningen om du inte säkert vet att golvet är dimensionerat för att klara vattentrycket.

Lapplands NTM-central, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Finsk-svenska gränsälvskommissionen har tillsammans tagit fram en översvämningsguide. Den riktar sig främst till boende inom Torneälvens översvämningsområde. Guiden ger vägledning och tips på vad som ska beaktas och hur man bör agera före, under och efter en översvämning. Du hittar guiden längre ner på sidan under rubriken Länkar.