Sylvia Lindholm - Skolkurator

""
Foto: Privat

Jag heter Sylvia Lindholm och jag jobbar som skolkurator inom centrala elevhälsan. Jag bor i Överkalix.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är alla fina möten och samtal med de elever jag kommer i kontakt med, varje elev är verkligen en berättelse i sig. Jag tycker också om att jobba förebyggande och främjande för att så många elever som möjligt ska ha en bra och trygg skolgång. En skolgång där de ska känna att de kan vara sig själva och bli lyssnade på. En annan bra sak med mitt jobb är mina fina kollegor som är kompetenta och humoristiska. Det är ett jobb där alla dagar ser olika ut, det blir aldrig tråkigt. Jag lär mig nya saker varje dag.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Jag känner att jag gör skillnad när jag märker en utveckling hos mina elever, en utveckling som leder till ett bättre mående som i sin tur leder till att i högre utsträckning nå kunskapsmålen. Jag känner också att jag gör skillnad när jag är en del av att en hel organisation utvecklas och jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Det mest utmanande i mitt jobb är att driva och leda ett förändringsarbete, en förändringsprocess och sedan hålla processen vid liv över tid.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Jag önskar att fler kände till hur roligt och mångsidigt mitt jobb är. Att det inte bara handlar om att jobba åtgärdande på individnivå utan att också jobba främjande och förebyggande på grupp och organisationsnivå.