Ringvägens boende. Vinterbild tagen utanför ingången där det står sparkar och snövallar.

Ringvägens Serviceboende

De som får insatsen Ringvägens Serviceboende bor i egen lägenhet med hyresavtal, egna möbler och egen ekonomi.