Människor som skriver och tittar i dokument.

Arbete & sysselsättning

Ett viktigt mål är att alla vuxna invånare utifrån sin förmåga kan vara delaktiga i arbetslivet och ta ansvar för sin egen försörjning. För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsinsatser, feriearbete samt daglig verksamhet och sysselsättning

Målsättning med  alla insatser är att stärka enskilda deltagares möjligheter att gå vidare till studier eller arbete. Prioriterade målgrupper är; ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Enheten ansvarar för arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA), delegationen för unga och nyanlända till arbete samt samordning av feriearbeten och praktikplatser. Arbetsmarknadsenheten har även ett par sociala verksamheter såsom café och möbelloppis för att skapa mötesplatser i kommunen samt för att kunna erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en bra möjlighet att hitta tillbaka.