Behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal

 Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net 

Kontakta oss via Texttelefoni.se 

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. 

SIP: texttelefon@texttelefoni.se 

Analog texttelefon: 020-600 600 

Telefon: 020-600 650 

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store. 

Mer information om Texttelefoni.se hittas på www.texttelefoni.se 

Kontakta oss via Teletal 

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri. 

Telefon: 020-22 11 44 

Mer information om Teletal hittas på www.teletal.se 

Kontakta oss via Bildtelefoni.net 

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. 

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt! 

SIP: tolk@tolk.sip.nu 

Telefon: 020-28 00 20 

Mer information om Bildtelefoni.net hittas på www.bildtelefoni.net