Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Läkemedel

För försäljning av receptfria läkemedel finns det regler som säkerställer att läkemedel hanteras och säljs på ett korrekt sätt. Kommunen får information av Läkemedelsverket om de försäljningsställen för receptfria läkemedel som finns i kommunen.

Försäljningen är reglerad genom lagar som syftar till att säkerställa att läkemedel hanteras och säljs på ett korrekt sätt. Detaljhandeln ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedel inte skadar människor, djur, egendom eller miljö samt att kvalitén inte försämras. Innan du börjar sälja receptfria läkemedel ska du lämna in en anmälan till Läkemedelsverket.

Mer information om att sälja receptfria läkemedel kan du läsa via länken till Läkemedelsverkets webbplats som du hittar längre ned på sidan.

Innan du börjar sälja läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Försäljningen kan påbörjas så snart anmälan har skickats in. Kommunen får information av Läkemedelsverket på de försäljningsställen för receptfria läkemedel som finns i kommunen. Efter att du gjort din anmälan kommer kommunen och Läkemedelsverket att kontrollera att du följer reglerna. 

Vid förändringar i verksamheten, exempelvis vid ägarbyte eller om du vill sluta med försäljning av läkemedel, måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Anmälan gör du på Läkemedelsverkets webbplats.

Du som har ett försäljningsställe som säljer elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och/eller receptfria läkemedel måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler försäljning.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen i ditt försäljningsställe och kunna uppvisas för kommunen och polisen vid tillsyn.

Längre ned på sidan hittar du blankett för egenkontrollprogram som din verksamhet kan använda sig av för att skapa egenkontrollprogram.

I Pajala kommun är det Bygg-och miljöavdelningen som utövar tillsyn över försäljning av folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och har fungerande egenkontrollprogram.

Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler. På begäran har tillsynsmyndigheten också rätt att få den information och de handlingar som behövs för att utöva tillsynen.

Tillsynen kan såväl vara riktade tillsynsbesök eller i samband med annan tillsyn som exempelvis livsmedel och alkoholförsäljning. Ofta utförs tillsyn av tobaksvaror, folköl, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare och receptfria läkemedel vid samma tillfälle. 

Årsavgift läkemedelsverket

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1 600 kronor per försäljningsställe. Avgiften gäller per kalenderår (januari-december) och gäller oavsett när under året anmälan görs.

Avgift tillsyn och kontroll

De avgifter som Bygg- och miljönämnden kan ta ut utgår från taxan som beslutas av kommunfullmäktige.