Arbete & näringsliv

Arbete & näringsliv

Pajala Kommun har en stark småföretagarkultur och expanderande näringar. Tillsammans men den offentliga sektorn står vi nu inför spännande utmaningar med generationsväxlingar och ett stort behov av kompetens till både offentlig och privat sektor.

Målsättningen för Pajala kommuns näringslivsutveckling är att arbeta för en bredd i näringslivet där både små och stora företag verkar och där vi har en branschbalans mellan industri- och tjänstesektor som skapar mångfald och attraktivitet. Vi ser värdet i det vi har och tycker att människorna med mod, driv och kärlek till platsen är den viktigaste drivkraften för ett samhälle i utveckling. Vi ska vara en kommun som agerar rättssäkert, har en hög servicenivå och agerar professionellt som gör att näringslivet kan utvecklas och verka i sin takt.

Enheten för strategisk utveckling arbetar med följande områden:

  • Näringsliv
  • Landsbygd
  • Digitalisering
  • Minoritetsspråk
  • Samhällsplanering

I den strategiska planen 2020-2026 finns kommunens mål fastställda. Du hittar den bifogad under Dokument nedan.