Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Introduktion i samhället

Du som kommer till Sverige som flykting och invandrare kan få stöd och hjälp att lättare komma in i samhället. Till exempel kan du få hjälp med att skaffa bostad, anmäla dig till svenska för invandrare (SFI), komma in på arbetsmarknaden och få ekonomiskt stöd. Målet är att alla som kommer hit ska kunna leva ett självständigt liv och försörja sig själva.

Pajala kommun strävar efter att alla nyanlända ska trivas i kommunen och vilja stanna kvar här för att bo, arbeta, eller studera.

Kommunens ansvar

Pajala kommun som helhet har följande ansvar vad gäller nyanländas etablering i samhället:

 • Mottagande
 • Bostadsförsörjning. 
 • Praktiskt stöd i anknytning till bosättningen
 • Samhällsorientering
 • Undervisning i SFI, Svenska för invandrare, samt annan vuxenutbildning
 • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • Se till att nyanlända kan ta del av övrig kommunal verksamhet och service
 • Eventuell försörjning och andra insatser som kan bli aktuella om det visar sig att en nyanländ inte kan delta på grund av nedsatt prestationsförmåga i den etableringsplan som Arbetsförmedlingen tagit fram.

Ekonomiskt stöd

Alla som omfattas av den statliga förordningen om mottagning av flyktingar i kommuner har rätt att ansöka om försörjningsstöd om man inte kan försörja sig själv. Samma lagar och regler gäller för dem som för alla andra som söker försörjningsstöd i Sverige.

Försörjningsstöd beviljas också initialt i avvaktan på att statliga ersättningar beviljas. När dessa har kommit igång så bedöms man som självförsörjande.

Vad täcker försörjningsstödet?

Försörjningsstödets storlek beror bland annat på hur stor familj personen som söker har och åldern på de barn som bor hemma. Bidraget ska täcka hyra och uppehälle. Det innebär att bidraget ska täcka både personliga och gemensamma kostnader som:

 • mat och hygien
 • kläder och skor
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • telefon
 • fritid
 • förbrukningsvaror
 • tidning
 • husgeråd.

 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för nyanländas etablering vad gäller arbete och utbildning. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att deltagare så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.